Main Photo
Informacje o zmarłym
Seweryn Wiesław Wiechowski (ur. 3 stycznia 1935 w Białymstoku, zm. 22 czerwca 2018) – polski lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych, działacz opozycji demokratycznej w PRL, w latach 1990–1996 rektor Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM) w Szczecinie.

W 1958 r. został absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Następnie pracował na macierzystej uczelni, jako asystent, a potem starszy asystent w II Klinice Chirurgicznej. W 1966 r. uzyskał II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej i rozpoczął pracę jako adiunkt na Oddziale Torakochirurgii I Kliniki Chirurgicznej, a dwa lata później obronił pracę doktorską. Od 1972 do 1987 r. kierował Kliniką Chirurgii Klatki Piersiowej i Naczyń w I Klinice Chirurgii, w 1974 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego, a w 1982 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Był prorektorem macierzystej uczelni (1984–1987), a w latach 1990–1996 jej rektorem. W latach 1987–2002 kierował równocześnie Kliniką Kardiochirurgii w Państwowym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie. W 2005 r. przeszedł na emeryturę.

Był przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.

Od 1978 r. był członkiem Szczecińskiego Klubu Katolików. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność”, był m.in. przewodniczącym Komisji Zakładowej w PAM, delegatem na I Walne Zebranie Delegatów, członkiem Regionalnej Komisji Rewizyjnej Regionu Pomorze Zachodnie. W latach 1989–1991 był członkiem Konwentu Obywatelskiego Komitetu Porozumiewawczego Ziemi Szczecińskiej, który m.in. uczestniczył w przygotowaniu list wyborczych przed wyborami parlamentarnymi w 1989 roku. W latach 1986–1990 był członkiem Prymasowskiej Rady Społecznej II kadencji.

Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Szczecinie, odsłoniętego 16 czerwca 2018 roku.

Zmarł 22 czerwca 2018 r. i 29 czerwca został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

W 1998 został odznaczony Krzyżem Oficerskim, a w 2005 r. Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2008 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Pomorskiej Akademii Medycznej.

Pośmiertnie został odznaczony w 2018 r. przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.

źródło: wikipedia

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (12)